• Hem
  • Socialt arbete

Socialt arbete

 

I vår verksamhet är socialt arbete en bärande grundidé. Det finns många fattiga barn och ungdomar  i Narvaområdet. Föräldrarna är arbetslösa och många konsumerar dessutom mycket alkohol och/eller är beroende av droger. Det innebär att barn och ungdomar har det svårt och bär med sig mycket av negativa livserfarenheter. I praktiken har de inga möjligheter att uppleva ett lyckligt familjeliv.


 Bilderna nedan visar på förhållandena för människorna som bor i de kommunala husen där Mercy Center har lokaler för sin verksamhet för barn och ungdomar.

Mercy CenterMercy CenterMercy CenterMercy Center

För inte så länge sedan bodde här en man som inte hade elektricitet i sitt rum. I stället gjorde han upp eld i hallen för att koka lite mat. Resultatet blev att hallen eldhärjades och förstördes.

Vi i Mercy Center arbetar för att ge det allra nödvändigaste till människorna som är socialt oskyddade. I vårt arbete vänder vi oss i första hand till de barn och ungdomar i Narva stad som lever i trasiga familjer i de kommunala husen i Narva stad.

I vårt sociala arbete ingår matutdelning till dem som bor i de kommunala husen men också till dem som kommer till Mercy Center. Vår hjälpinsats riktar sig till såväl barn, ungdomar som vuxna.

Mercy CenterMercy Center

 

 

 

Vi delar också ut kläder till dem som behöver.

 

 

 

Tack så mycket för stödet !!!