• Hem
  • Olgina-projektet

Olgina-projektet

Mercy Center disponerar 4315 kvadratmeter mark i Olgina samhälle strax utanför Narva stad. Där planerar vi att bygga upp ett rehabiliteringscenter för barn och ungdomar samt deras föräldrar som av olika anledningar har det besvärligt.

I våra planer finns att arbeta med lägerverksamhet för barn, ungdomar och vuxna som har förlorat sin tilltro till livet. De vuxna, som är en del av vår målgrupp, har under många år spenderat sina liv på soptippar. Trots att de idag lever i de kommunala husen är deras livsvillkor mycket dåliga.

 

Mercy CenterMercy Center

Vår grundläggande verksamhetsidé är att här ge dessa människor en möjlighet till rehabilitering och att finna en riktig väg in i livet. Enbart kläder och mat som delats ut till dem innebär inga större förändringar av deras livssituation. De måste få se och uppleva positiva saker som livet har att erbjuda för att därigenom ge möjligheter att förändra sina attityder till omvärlden.

Vad dessa människor behöver är en möjlighet att få visa sina goda sidor. Vi tror att någon form av lägerarbete kan vara en god hjälp i den egna personliga återuppbyggnaden.

Om våra planer kan förverkligas så ska arbetscentrat i Olgina bli en bas för verkstadsarbete med trä, en keramikverkstad, verkstad för framställning av souvenirer men också en ”ungdomsby” för rekreation.

Naturligtvis kräver ett projekt som Olgina avsevärda investeringar.  Att planera är den enda vägen att uppnå resultat - annars kommer vi ingenstans. Arbetet framskrider inte så fort som vi önskat men vi håller igång – steg för steg. Tidigare hemlösa bidrar med arbetsinsatser men vi behöver mycket bidrag i form av arbetsmaterial eftersom vi inte har ekonomi att täcka kostnaderna för detta.

 

Mercy CenterMercy CenterMercy Center

Bilder från arbete och matrast

 

Renoveringen av väggarna har påbörjats. Nästa steg är att reparera taket för att skydda människor som arbetar från kyla och regn. Arbetet i Olgina hjälper människorna att börja tro på sig själva - att bildigt talat stå på sina egna fötter. Folk vill arbeta! De tycker om att känna sig behövda och värdefulla samt att få känna att de gör nytta. Låt oss ge dem den möjligheten!

 

 

 

 

 

 

Bilder från ett norskt besök vid Olgina-projektet