• Hem
  • Om Mercy Center

 Mercy Center

 

MTÜ Virumaa Heategevuskeskus eller Mercy Center har funnits i i snart tio år, officiellt sedan juli 1998. Under dessa år har många institutioner för utbildning, barnomsorg och sjukvård tillsammans med invånare i kommunala hus, handikappade och hemlösa personer haft kontant med Mercy Center. Man har på olika sätt insett den stora betydelsen av den verksamhet som bedrivs av Mercy Center.

 

Den huvudsakliga målsättningen för Mercy Center är att ge unga människor möjligheter till en mångsidig utveckling vid sidan om skolutbildning, arbete, hem och ”gatuliv”. Vid Mercy Center har vi utrbetat målsättningar och utvecklingsplaner för våra olika verksamheter. precis som man gjort vid de  nationella ungdomscentra. I detta arbete har ungdomar i Ida-Virumaregionen deltagit tillsammans med politiker i Narva stad. 

           

Mercy Center har i sin verksamhet byggt upp ungdomscenter som fungerar under hela året. Med sina olika verksamheter är Mercy Center öppet för barn och ungdomar från barn från riskgruppen i Narva stads problemfyllda områden.

 

Mercy Center har i sitt verksamhetsprogram en mängd olika aktiviteter med varierande innehåll. Barnen och ungdomar från fattiga och problemfyllda familjer har inte möjlighet att organisera sin fritid, att utveckla sina färdigheter eller att kunna delta i intressegrupper på grund av brist på pengar. De  har inte heller någon möjlighet att åka på sommarläger eller att få vistas utanför sin boendemiljö och sin stad. Dessutom  har de dåliga kunskaper om det geografiska område de lever i och om Estland i sin helhet..

 

Mercy Center hjälper också andra institutioner och organisationer.