Barnens rum

 

Vi har gjort stora kraftansträngningar för att bygga upp olika center för barn och ungdomar i de mest utsatta delarna av vår stad.

Huvudsyftet med dessa ”rum” är att avleda barnen i de problematiska boendemiljöer från ett liv på gatan och i stället erbjuda en annan livsstil samt att ge dem möjligheter att pröva på olika aktiviteter.

Nu när dessa fungerar måste vi gå vidare eftersom vi inte anser oss kunna stanna vid det vi gjort. Vi måste hjälpa så många barn och ungdomar som möjligt och det är därför vi beslutat att ordna ”barnens rum” i olika andra kommunala hus. Idag har vi byggt upp två enheter och det finns behov av många fler.

Barnens rum i det kommunala huset på Kreenholmigatan 32 i Narva

 

Många barn kommer till Ungdomscentret men för många andra ligger det för långt hemifrån.

Därför beslutade vi att starta ett nytt ”Barnens rum” i det kommunala huset på Kreenholmigatan 32.

Vi gjorde en analys av situationen där och fann att ca 60 barn och ungdomar i åldrarna 5-16 år bodde i huset.

 

Tillsammans med hyresgästerna i huset utförde vi reparationsarbeten i de rum som Narva stad ställt till vårt förfogande i huset. Där fanns en hall och ett lekrum.

 

Sedan mars 2004 har barn kommit till oss för att spela olika spel, tillverka kort och souvenirer av olika slag, titta på TV mm. På eftermiddagen varje dag får barnen te med något extra till. Det är dock ingen riktig kvällsmat men i varje fall något positivt.

 

I juni 2007 flyttades ”Barnens rum” till ett annat kommunalt ägt hus på Kreenholmigatan 40.

 

 

Mercy Center Mercy Center

 

 

 

 

 

Barnens rum i det kommunala huset på Võidugatan 17, Narva

 

Sedan april månad 2005 finns ytterligare ett “Barnens rum” på Võidugatan 17.  Här kan mammor lämna sina små barn, 2-6 år gamla då mammor inte har möjlighet att vara hemma med dem under dagen eller inte kan lämna dem på daghem. Barnen kommer på morgonen och stannar sedan hela dagen. Från tidig morgon får de omsorg/omvårdad och mat samt möjligheter att leka och spela spel.

Även äldre barn kommer hit efter skolan och kan då få lite extra hjälp med olika saker.

Undan för undan har detta ”Barnens rum” blivit en omtyckt och betydelsefull plats där barnen och ungdomarna möts av kärlek och omsorg.

För barn och ungdomar som kommer från de kommunala husen är det en omtyckt och betydelsefull möjlighet att få vara hos oss.

 

Mercy Center Mercy Center

 

Många barn och ungdomar deltar i en hobbygrupp för souvenirarbeten

och de kan verkligen vara stolta över vad de gör