Bakgrund

Stora problem i en liten stad

Narva är Estlands tredje största stad med 67500 invånare. Den är en av de största industristäderna i landet med fabriker och kraftstationer. Trots detta finns det många familjer som har det svårt och antalet ensamstående med flera barn är stort. Det finns människor som inte har arbete inom sitt yrkesområde på många år och som nu får ta andra arbeten med minimal lön. Antalet arbetslösa är stort då antalet arbetsgivare successivt reducerats i Narva stad. Detta medverkar till att situationen i Narvaregionen är mycket annorlunda jämfört med övriga delar av Estland.

 

Mer än 10% av Narvas invånare lever under fattiga omständigheter. Det finns 8 kommunala hus i staden där låginkomsttagare, arbetslösa och tidigare straffade bor. Huvudproblemet i dessa bostadsområden är den passivitet som präglar ungdomarna, särskilt de som kommer från fattiga eller arbetslösa familjer.

 

Mercy Center

 

Narva 1993

I Narva finns många ungdomar I Narva som har hamnat i trångmål på grund av besvärliga förändringar som skett under de senaste åren. Enligt media finns det i Estland 5000 personer i fängelse. 50 % av dem kommer från Ida-Virumaa län där Narva är beläget. Här förekommer illegal handel med tobak, alkohol och droger. Tonårsföräldrar förknippas ofta med droghandel vid fester och klubbar. Man hoppas att om man kunde förbjuda barnen att på kvällstid vara ute på gatorna så skulle man på olika sätt kunna reducera riskerna. Droger finns att tillgå utanför klubbarna. Legal alkohol och tobak finns ofta att tillgå för ungdomar under 18 år.

Mercy CenterMercy CenterMercy Center

Bilderna här visar på en plats nära Narva där droganvändare varit och lämnat sprutor och kanyler efter sig.

 

En ung pojkes grav. Han dog vintern 2007 av droger, endast 23 år gammal

 

På grund av den besvärliga sociala situationen i Narvaområdet finns ett stort antal människor som inte har något socialt skyddsnät och dessutom är arbetslösa. Här finns grunden till problem bland barn och ungdomar.

Med detta som bakgrund föddes idén med Mercy Center.

Uppbyggnaden av Mercy Center tillsammans med Ungdomscentrat påbörjades och har som mål att möta och hjälpa barn och ungdomar i åldrarna 6 – 20 år bort från den negativa påverkan som livet på gatorna ger dem. Målet är också att hjälpa dem att bygga en framtid.

Vår förhoppning är att denna grupp av barn och ungdomar som är vår målgrupp ska kunna bli till en hjälpande hand för andra barn och ungdomar som är i samma situation som de själva varit.

 

Vårt huvudsakliga mål är erbjuda aktiviteter och på olika sätt hjälpa de barn och ungdomar som lever och bor i närheten av vårt center och som kommer från olika riskgrupper. De är välkomna till MERCY CENTER.